Var

sten_i_skogFriska Nacka 2017 ger dig tillfälle att lära känna olika delar av Nackas fina omgivningar genom att de olika etapperna går i följande områden och i  nämnd ordning:

27/4 – Järlagården/Nacken (mot Hammarbybacken)    

9/5 – Hammarby Sjöstad (bebyggelsen och Hammarbybacken)

23/5 – Älta (från Källtorpssjön och bortåt)

6/6 – Orminge (mot Telegrafberget och Glasbrukssjön)

22/8 – Ryssbergen/Trolldalen (runt Svindersviken och nya Kvarnholmsbron)