Ryssbergen/Trolldalen

Välkomna till 2017 års femte och sista etapp av Friska Nacka. I år har vi delat upp den här delen på två kartor. Den ena omfattar Nyckelviken och Jarlaberg. Den andra omfattar Nacka strand, Ryssbergen, Svindersvik och Trolldalen. Totalt har vi satt ut 25 stolpar i dessa områden. Terrängen är ibland brant, så ta det försiktigt, speciellt om det är blött i markerna. På södra sidan av Ryssviken färdigställs under hösten en gångväg, mestadels av trä, som startar i Nacka Strand och går hela vägen runt viken.

Svindersvik är ett väl bevarat sommarnöje från 1700-talets mitt, som är för litet för att kallas slott eller herrgård. Det är en exklusiv föregångare till grosshandlarvillorna och våra dagars sommarstugor. Egendomen räknas till Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar. På 1940-talet överläts Svindersvik till Nordiska museet, vilket är en av anledningarna till att sommarnöjet fortfarande är så välbevarat och har fått behålla sin ursprungliga prägel. En annan anledning är att Svindersvik aldrig har varit åretrunt-bostad. Svindersvik förvaltas och visas på sommaren av Nordiska museet. Ett trevligt café finns i Svindersviks Brygghus.

Väster om Svindersvik ligger den före detta sommarvillan Villa Kullen från 1880. Huset med sin lekfulla träarkitektur som är typisk för tiden uppfördes av sidenfabrikör K A Almgren, som också ägde Svindersviks sommarherrgård. Det sägs att villan fungerade som förebild till Villa Villekulla i Astrid Lindgrens barnböcker om Pippi Långstrump. När böckerna blev film på 1960-talet blev en liknande villa på Gotland den ”riktiga” Villa Villekulla. Villa Kullen är numera en privat bostad.

Ytterligare västerut N om Svindersviken ligger Trolldalen som är s.k. nyckelbiotop med 55 rödlistade, sällsynta eller signalarter. Det är ett uppskattat naturområde för Henriksdalsborna, men här planeras ny bebyggelse på åsen högt ovanför Kvarnholmsvägen. Läs gärna mera om detta på https://vastrasicklaon.wordpress.com/bevara-trolldalen-skogen-i-nacka-mellan-henriksdal-finnboda-och-svindersviken/.

Lycka till önskar Järla Orientering