Kom i gång

Så här kommer du igång

1. Börja med att klicka på Logga in  för att registrera dig. Där skriver du in alla dina kontaktuppgifter inklusive e-mail-adress och skapar ett användarnamn och lösenord som du använder för att logga in till registreringssidan.

2. Du betalar sen 400 kr för alla fem kartorna eller 100 kr för enstaka karta till Plusgiro 634644-9. Ungdomar upp till 18 år betalar 250 kr för alla etapperna. Vill du ha en tryckt karta distribuerad via posten betalar du 25 kr extra per karta. Glöm inte att ange namn när du betalar och vilken karta det är i det fall du vill ha bara enstaka karta.

Kartor skickas så snart som möjligt efter det att betalning kommit in. Ibland kan det dröja några dagar och under semestertider kanske något längre. Arbetet sker på ideell bas och den som sköter det kan inte alltid vara ”online”. Tänk alltså på att om möjligt betala i god tid innan du vill komma igång.

3. Du får sen kartorna distribuerade till din mail-adress. Efter att ha skrivit dem är det bara att ge sig ut och leta upp kontrollstolparna. På varje stolpe finns det en siffra, som motsvarar den som finns på kartan, samt två bokstäver. Skriv ned bokstavskoderna.

4. När du kommer tillbaka till datorn, klicka på ”logga in”. Du fyller i det användarnamn och lösenord du skapat i samband med att du registrerade dig. Nu får du upp en sida med en mängd nummer som motsvarar våra kontrollstolpar. Klicka på den kontroll du besökt, fyll i koden och om allt stämmer så blir kontrollnumret grönt.