Järlagården/Nacken

Med start från och med 25 april

Välkomna till första omgången av 2018 års Friska Nacka – kombinera motion med naturupplevelse och glädjen att hitta kontrollstolpar på kartan. Du gör allt i din egen takt. Spring, jogga, kör ”powerwalk” eller promenera lugnt med karta i hand.

Kartan
Kartan är i skala 1:10000. Det innebär att 1 mm på kartan motsvarar 10 m i terrängen. Kartan är delvis nyritad i partiet norr om vägen mellan Markuskyrkan i Björkhagen och Dammtorpssjöns nordspets. Här har bl.a. tillkommit noggrann redovisning av stigar i området.

Kultur och Sevärdheter
Järlagården där arrangörsklubben har sin klubbstuga byggdes av klubbmedlemmar under kriget och blev färdig 1945. Den har byggts ut något under 2000-talets början.
Hellasgårdens storstuga stod även den färdig 1945. Hellas orienterare har dock sin klubbstuga vid Granby, Lissma.

Hammarbystugan. Den nuvarande Hammarbystugan (som drivs av Björkhagens golfklubb) uppfördes efter att tidigare stuga brunnit ner 2010 på samma plats som tidigare anläggning.

Nacka ström. Här har många industrier funnits sedan Gustav Vasas dagar. En informationstavla finns vid Dammtorpssjöns nordspets.
Dammtorp (Dammtorp på kartan). Grunderna från Dammtorps gård ligger i östra kanten på golfbanan. Här finns en informationstavla om gården.
Lilla Sickla Information om Lilla Sickla finns vid kontroll 23 (Filosofens grav).

Mat- och kaffeserveringar.
Hellasgården. Restaurang och kaffé. Öppet vardagar 10-21. Lörd. och söndag 10-18.
Hammarystugan (sydväst kontroll 10). Enklare restaurang och kaffé. (Drivs av Björkhagens golfklubb). Dagligen (maj, sept. okt) 10-16, juni- aug, 10 -21.

Kollektiva kommunikationer
Buss 401 från Slussen, stig av vid Nacka kvarn, Dammtorp eller Hellasgården.

Med cykel
Hela området nås lätt med cykel från Sickla, Hammarby Sjöstad, Björkhagen/Kärrtorp.

Med bil
Parkering vid Järlagården, gamla kyrkogården (Dammtorp) eller strax innan Hellasgården (gratis) eller mot betalning vid Hellasgården. Parkeringsmöjligheter finns också i Björkhagen och Kärrtorp.